Home
Werkwijze

Agile Scrum


Uw omgeving is constant in verandering. Daarom wilt u de functionaliteit van uw software flexibel houden zodat u steeds kunt bijsturen wanneer nodig. De Agile Scrum methode is de manier om een software project flexibel in te richten.


Scrum in a nutshell

Scrum is een populaire project management techniek. Het staat toe tijdens een project specificaties te wijzigen, zorgt voor een korte time-to-market en voorkomt hoge opstartkosten.

Bij Scrum worden alle mogelijke functionaliteiten van uw applicatie in een grote lijst, de 'backlog', op prioriteit gesorteerd. De functionaliteit die het meeste waarde heeft voor uw bedrijf staat als eerste op de lijst. Vervolgens wordt het project opgedeeld in ontwikkelsprints, van meestal twee weken per sprint. In zo'n sprint worden de functies ontwikkeld die op dat moment boven op de lijst staan. Aan het einde van de sprint wordt het werk opgeleverd en heeft u een werkend product met de functionaliteit tot op dat moment. U kunt dan een nieuwe sprint starten met de functionaliteit die op dat moment de hoogste prioriteit heeft.

Na een Scrum-project heb je als klant niet wat je vooraf bedacht had te hebben, maar sta je in handen met precies datgene wat je nodig hebt.

Voordelen

Deze aanpak zorgt er voor dat de functionaliteit die het meest waardevol voor u is, het eerste ontwikkeld wordt. Verder krijgt u de vrijheid de project specificaties elke sprint te wijzigen of de volgorde van de te ontwikkelen functionaliteit aan te passen. Verder heeft u de vrijheid het project te pauzeren, of juist een extra sprint te starten wanneer de markt hier om vraagt. Hierdoor worden kosten gemachted met uw businessvalue.

Deze aanpak heeft de volgende voordelen voor u;

  • U kunt tijdens het project de specificaties wijzigen
  • Er wordt snel resultaat behaald
  • Fouten worden in een vroeg stadium gevonden
  • Ontwikkelkosten zijn voorspelbaar
 
 

Development cycleNL.png